Βασική κάλυψη

Το ποσό ευθύνης σας για ζημιά ή κλοπή: 900€