Σημεία Παραλαβής

Ώρες παράδοσης: 24 ώρες το 24ωρο
Χρέωση: Λιμάνι Ραφήνας: Παραλαβή 20€ / Παράδοση 20€
Τηλέφωνο: +30.6995115153

Ώρες παράδοσης: 24 ώρες το 24ωρο
Χρέωση: Λιμάνι Πειραιά: Παραλαβή Δωρεάν / Παράδοση Δωρεάν
Τηλέφωνο: +30.6995115153

Ώρες παράδοσης: 24 ώρες το 24ωρο
Χρέωση: Λιμάνι Λαυρίου: Παραλαβή 20€ / Παράδοση 20€
Τηλέφωνο: +30.6995115153