Όροι χρήσης

Όροι Ενοικίασης

Ελάχιστη ηλικία: Για τις κατηγορίες A, B, J, V2 ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια.

Μέθοδοι πληρωμής: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα αποδεκτή από την Greekrentacar.gr για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις).

Δίπλωμα οδήγησης: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Η άδεια οδήγησής του να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε) ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).

Εγγύηση: Για ενοικιάσεις στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 15 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου.

Κλήσεις και παραβάσεις: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

Ασφάλεια: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Greekrentacar οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζόμενου οχήματος από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Greekrentacar με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Greekrentacar στα 650 € για τις κατηγορίες A, B, J, Z, V2, 800 € για τις κατηγορίες C, D, F, H, K, L, M, P, R, T, W, στα 1,000 €, για τις κατηγορίες E, EM, EE, EX, ZE, FE, DE, N, O, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 7E, 8, 8E, V3, V4, V5 στα 1,300 € για την κατηγορία 9, SE, SY, 9F, 9E, V6 και στα 3,000€ για τις κατηγορίες 3, 9L, 9X & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των 6€, 9 €, 12 €, 18 € και 40 € αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

Ασφάλεια Plus: Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση κλοπής ή ατυχήματος του μισθωμένου οχήματος καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 9€ για τις κατηγορίες A, B, J, Z, V2, 11€ για τις κατηγορίες C, D, F, H, K, L, M, P, R, T, W, 17€ για τις κατηγορίες E, EM, EE, EX, ZE, FE, DE, N, O, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 7E, 8, 8E, V3, V4, V5, 22€ για την κατηγορία 9, SE, SY, 9F, 9E, V6 και 45€ για τις κατηγορίες 3, YP, 9L, 9X και εφόσον προηγουμένως έχει αποδεχθεί την χρέωση για τις καλύψεις CDW, SCDW και την ασφάλεια κλοπής TP ή η κράτηση του τις περιλαμβάνει. Η κάλυψη περιλαμβάνει θραύση κρυστάλλων, ζημιές στα λάστιχα του αυτοκινήτου καθώς και την υπηρεσία ‘Επέκταση Οδικής Βοήθειας’. Καμία κάλυψη (CDW, SCDW, SC) δεν καλύπτει ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς. Δεν είναι διαθέσιμη για ενοικιάσεις οδηγών ηλικίας 19 και 20 ετών.

Επέκταση οδικής βοήθειας:H Επέκταση Οδικής Βοήθειας επεκτείνει την βασική κάλυψη οδικής βοήθειας καλύπτοντας περιπτώσεις που δεν αφορούν μηχανική βλάβη του αυτοκινήτου, όπως: 1) Βοήθεια σε περίπτωση που κλειδωθεί ο ενοικιαστής εκτός του αυτοκινήτου, 2) Βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης καυσίμου ή μπαταρίας, 3) Βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης /αλλαγής ελαστικού.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη με πρόσθετη χρέωση €3 ανά ημέρα ενοικίασης. Σε περίπτωση που ο οδηγός χρειαστεί να καλέσει την οδική βοήθεια για κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν έχει επιλέξει την κάλυψη “”Επέκτασης Οδικής Βοήθειας””, τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση €60+ΦΠΑ

Έξοδα φακέλου ατυχήματος: Ο οδηγός χρεώνεται €30 + ΦΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Παράδοση διαφορετικού οχήματος: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας.

Παραλαβή – Παράδοση: Παραλαβή/παράδοση του αυτοκινήτου εκτός των γραφείων της Greekrentacar είναι δυνατή με χρέωση που ξεκινάει από 20€ για παράδοση στο αεροδρόμιο του Ελ. Βενιζέλος, του Λιμένα Ραφήνας και του Λιμένα Λαυρίου. Η ίδια χρέωση ισχύει και για την παραλαβή.

Φόροι: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.